https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

Във връзка с изпълнение на дейности по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024, целящи повишаване нивото на информираност за значимостта на БМШ и възможността за първична профилактика чрез имунизация, Община Малко Търново, съвместно с РЗИ-Бургас, организираха и проведоха на 22.11.2023 год. Фокусно обучение на медицински лица, работещи в учебни заведения, учители и родители за запознаване с първичната профилактика на заразните болести и в частност с целите на програмата, риска от заболяването, ползата от имунизацията срещу РМШ и безопасността на ваксините.

 

– Информационна брошура

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно