https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Уведомление

В Общинска администрация се получи съобщение за влошаване на метереологичната обстановка на 14.06.2024 г – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за очаквани интензивни и значителни по количество валежи от дъжд, силна гръмотевична дейност и градушка. В тази връзка Община Малко Търново уведомява жителите и гостите на града да бъдат бдителни и следят по средствата за масово осведомяване за измененията […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява ИЛИЯН ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА, КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА ШЕЙТАНОВА – ТИШЕВА, МАРТИН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ, ИВАН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, АНТОН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново, състоящ се в промяна предназначението на територията […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява РАДОСТИНА ДИМИТРОВА ГАЙДАЖИЕВА, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, РУМЯНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново, състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от „сметище“ в „за рекултивация на депо за неопасни […]

Пази горите от пожар!

С настъпването на пожароопасният сезон и началото на прибирането на зърнената реколта УПБЗН – Малко Търново при Първа РСПБЗН – Бургас Ви напомня да спазвате правилата за безопасност за намаляване на риска от възникване на пожари. Информационни брошури

Уведомление

Община Малко Търново уведомява НАДЯ АНТОНОВА ПЕШЕВА – ЕНЧЕВА, че е издадена заповед № ЗК-202/26.04.2024 г относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ III-47 по плана на с. Близнак, състоящ се в промяна отреждането на УПИ III-47 от „за жилищно застрояване“ в УПИ III-47 „за ФЕЦ“. Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на […]

Уведомление

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със заповед на командира на Военноморските сили, № РД-01-163/17.05.2024 г.  е разкрита процедура за обявяване на 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили. Обява

Уведомление

Уведомяват се заинтересованите страни, че на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ  по списъла на чл. 131 от ЗУТ е изготвен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ на обект: „Пътен достъп до УПИ , отредени за ПИ 17693.27.16, м. Качул по КККР на с. Граматиково, община Малко […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП – ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново , състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от „сметище“ в „за рекултивация на депо за неопасни отпадъци“. Настоящото съобщение […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява МАРИЯ НИКОЛОВА ПАНТОВА, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП – ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново , състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от „сметище“ в „за рекултивация на депо за неопасни отпадъци“. Настоящото съобщение […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява КЕТИ ВАСИЛЕВА ДРЕНЧЕВА -РАВАНОПУЛОС, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП – ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново , състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от „сметище“ в „за рекултивация на депо за неопасни отпадъци“. Настоящото […]

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно