https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Пази горите от пожар!

С настъпването на пожароопасният сезон и началото на прибирането на зърнената реколта УПБЗН – Малко Търново при Първа РСПБЗН – Бургас Ви напомня да спазвате правилата за безопасност за намаляване на риска от възникване на пожари. Информационни брошури

Уведомление

Община Малко Търново уведомява СОТИР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед № ЗК-336/25.06.2024 г, относно одобряване на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ VI-1133 кв.84 по регулационния план на гр. Малко Търново /част от поземлен имот46663.501.1133 по кадастралната карта на гр. Малко Търново/, УПИ III-за комплексно жилищно строителство и КОО /ПИ с идентификатор 46663.501.1625 и ПИ […]

Уведомление

Община Малко Търново уведомява ЗЛАТИ ЕВТИМОВ ЕВТИМОВ, че е издадена заповед № ЗК-336/25.06.2024 г, относно одобряване на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ VI-1133 кв.84 по регулационния план на гр. Малко Търново /част от поземлен имот46663.501.1133 по кадастралната карта на гр. Малко Търново/, УПИ III-за комплексно жилищно строителство и КОО /ПИ с идентификатор 46663.501.1625 и ПИ […]

Обява

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА  МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на следните улици в гр. Малко Търново: […]

Уведомление

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново, сйобщава, че е издадена заповед № ЗК-379/01.07.2024 г, за допускане промяна плана за регулация и застрояване за УПИ I в кв. 74а, ПИ с идентификатор 46663.501.912 по плана на гр. Малко Търново.

Уведомление

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА  МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на следните улици в гр. Малко Търново: […]

Уведомление

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че  със Със заповед № РД-269/24.06.2024 г. на командира на Националната гвардейска част са обявени 153 (сто петдесет и три) вакантни длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част – военно […]

Уведомление

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че  със заповед № 3РД-585/19.06.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 53 (петдесет и три) вакантни длъжности за войници, във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Обява

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно