начало Представители на МИГ Странджа се завърнаха от Република Словения
МИГ–лидер-sl миг-лидер22sl2 миг-лидер22sl3 миг-лидер22sl4 миг-лидер22sl5 миг-лидер22sl6
Представители на МИГ Странджа се завърнаха от Република Словения
Приключи четиридневното учебно посещение в Република Словения за 12 представители на Местна инициативна група Странджа от територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско. Участниците се завърнаха с много положителни емоции, натрупан опит, нови идеи, повишен ентусиазъм и предприемачески дух. Въпреки ограниченото време на визитата, домакините от Словения бяха подготвили изключително стегната и полезна програма с много интересни примери и добри практики за добре изпълнени проекти и усвоени средства от еврофондовете, главно посредством подхода ЛИДЕР. Благодарение на учредената през 2007 година местна инициативна група на територията на три малки общини в южната част на Словения – Постойна, Пивка и Илирска Бистрица, до момента за финансиране от бюджета на стратегията за местно развитие на тази територия има одобрени 44 проекта на местни жители, публичното финансиране за които общо се равнява на 491 хиляди евро, а размерът на съ-финансирането от страна на кандидатите е средно 40 %.
Освен посещения на земеделски и животновъдни ферми, музейни експозиции, туристически атракции и посетителски центрове, ръководителят на Местната инициативна група за развитие на територията между Снежник и Нанос – Алеш Зидар бе организирал за българските гости официална конференция в реновираната сграда на военния музей в град Пивка. По време на срещата кметът на града Ребец Борис отправи приветствия към гостите и представи накратко историята на общината и работата по проекти. Представителят на Министерството на земеделието Матей Степец запозна участниците със спецификата и природните дадености на територията на Република Словения, възможностите за развитие на селските райони чрез прилагането на различни национални и международни програми, изпълнението на подхода ЛИДЕР в Словения и изключителното му значение за подобряване на селската икономика както в страната, така и в целия Европейски съюз. Директорката на Регионалната агенция за развитие за територията на седем общини в Южна Словения Матея Симчич говори пред българската група за дейността на агенцията и значението от рекламирането и доброто представяне на местните продукти за развитието на местната икономика.
Всеки един от дванадесетте представители на МИГ Странджа почерпи полезен опит от видяните и споделени добри практики и в зависимост от сферата, в която работят, жителите на трите странджански общини ще могат да внедрят нови идеи и методики за постигане на по-добри резултати. Въпреки трудностите, които не са малко и в Словения, важно е преди всичко да не спада ентусиазма и желанието за развитие към по-добро. Подходът ЛИДЕР се явява добра възможност за по-бързо и лесно постигане на крайните резултати за онези предприемачи, които са решили да инвестират в развитието на собствен устойчив бизнес без да се налага напускат родното село или малък град.
Учебното посещение е дейност по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево, Приморско”, финансиран съгласно договор № РД50-241/05.06.2009 год. между Бизнес център Малко Търново, Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“ по Ос 4 – ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони в България 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. .

Владимир Димитров,
Координатор на проекта