https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Община Малко Търново уведомя МАРА КОСТАДИНОВА КАЛОЯНОВА, че е издадена заповед № ЗК-231/10.05.2024 г, относно одобряване частично изменение на ПУП – ПР за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV кв.33 /ПИ 46663.501.1931, ПИ 46663.501.1930, ПИ 46663.501.1929 и ПИ 46663.501.1439 по кадастралната карта/ по плана на гр. Малко Търново, съгласно която се обособяват 8 броя нови урегулирани поземлени имота с отреждане „за жилищно застрояване“. Коригира се улицата между квартал 33 и 37, като оста и се измества на югозапад.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно