https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА  МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна“ № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за извършване на основен ремонт на следните улици в гр. Малко Търново: „Зеленика“ от о.т. 54 до о.т. 55, „Христо Смирненски“ от о.т. 33 до о.т. 54, „Петко Напетов“ от о.т. 313 до о.т. 327, „Янко Маслинков“ от о.т. 230 до о.т.234, „Георги Кондолов“ от о.т. 181 до о.т. 182, „Отец Паисий“ от о.т. 165 до о.т. 171, „Лазар Маджаров“ от о.т. 175 до о.т. 177, „Климент Охридски“ от о.т. 168 до о.т. 170, „Георги Бенковски“ от о.т. 90 до о.т. 91.

Основният ремонт включва асфалтиране на улиците, демонтаж на  старите и направа на нови тротоари, монтаж на пътни знаци и полагане на пътна маркировка, повдигане на ревизионни шахти и поставяне на нови капаци.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно