https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Община Малко Търново уведомява ИЛИЯН ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА, КАТЕРИНА ЛАЗАРОВА ШЕЙТАНОВА – ТИШЕВА, МАРТИН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ, ИВАН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, АНТОН ЙОРДАНОВ КОЙЧЕВ, че е издадена заповед № ЗК-222/08.05.2024 г, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 46663.55.847 по кадастралната карта на местността „Ярково“, землище гр. Малко Търново, състоящ се в промяна предназначението на територията на депото от „сметище“ в „за рекултивация на депо за неопасни отпадъци“.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно