https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Община Малко Търново уведомява НАДЯ АНТОНОВА ПЕШЕВА – ЕНЧЕВА, че е издадена заповед № ЗК-202/26.04.2024 г относно одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ III-47 по плана на с. Близнак, състоящ се в промяна отреждането на УПИ III-47 от „за жилищно застрояване“ в УПИ III-47 „за ФЕЦ“.

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно