начало - Заместник - кметове на община Малко Търново

В ПРОЦЕС НА ОБРАБОТКА

Заместник кмет на Община Малко Търново - Тонка Стоева

Тонка Стоева Родена на 03.10.1969 год. в гр. Малко Търново. Омъжена, с три деца. Образование – висше; придобита степен – магистър Инженер-педагог, специалност „Транспорт и енергетика”; следдипломна квалификация – преподавател по математика и физика и специални предмети в технически професионални гимназии. Професионален опит: 1994 – 1999 год. – социален работник, началник отдел в Дирекция „Социално подпомагане” Малко Търново. От 1999 год. до 2011 год. – Административен секретар, от 2011год. до настоящия момент - Заместник кмет на Община Малко Търново

Заместник кмет на Община Малко Търново - Димитър Стоянов

Димитър Стоянов