начало - Туристически информационен център
Туристически информационен център

Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина.
Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.
По проекта е извършен цялостен ремонт на общинска сграда – външна реконструкция, ремонт на покрив, дървена и каменна облицовка. Обзаведен и снабден с модерни комуникационни средства.

Основната цел на ТИЦ – Малко Търново е да допринесе за пълноценното използване на богатия ресурсен потенциал на общината, подобряване и разнообразяване на туристическото й предлагане и популяризирането й на вътрешния и международния пазар. Центъра ще поддържа детайлна база данни за всички налични природни и културни туристически забележителности и атракци, както и за предлаганите съоръжения и услуги. Той ще осъществява координация между различните предприемачи за формирането на възможно най – богат туристически продукт, разработва рекламни материали и представя туристическото предлагане на общината на регионални, национални и международни туристически борси и изложения.

адрес:

гр. Малко Търново

тел: 05952/ 30 17

е-mail: tic_mtarnovo@mail.bg