Начало - Текущи проекти

Проект № 2007CB16IPO008-2011-2-108
"Подобряване на устойчивото и икономическо развитие на гранични общини чрез осигуряването на достъпна инфраструктура и подобряване на населените места”
Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция CCI No: 2007CB16IPO008

Обяви, съобщения