начало - Стратегия за развитие на община Малко Търново
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Икономическото развитие на община Малко Търново през последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. Във всички сектори на стопанството се извършва преструктуриране и приватизация на съществуващите държавни и общински предприятие, като при някои същата е вече факт. Основен поминък на населението в общината е бил рудодобива и селското стопанство. Те са оказвали изключително благоприятно влияние на целия Странджански район, като са осигурявали пълна заетост на населението, стабилен инвестиционен поток и сравнително високи доходи. Поради редица причини през последните години бяха закрити голяма част от промишлените предприятия, което доведе до демографски срив и рязко увеличаване на безработицата в общината.

Вижте целия текст на Стратегията за развитие на община Малко Търново от тук.