Начало - Референдум 2012 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М за развитието на ядрената енергетика в Република България На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България.

О Б Я В А
Във връзка с произвеждането на Националния референдум на 27.01.2013 г., насрочен с Указ № 385 от 31.10.2012 г.(обн. ДВ, бр. 87 от 09.11.2012 г.) на Президента на Република България

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ ОБЩИНА: МАЛКО ТЪРНОВО НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.МАЛКО ТЪРНОВО
СЕКЦИИ № 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(За публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г. (по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК) ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ ОБЩИНА: МАЛКО ТЪРНОВО
СЕКЦИИ № 001, 013

Заповед № 611 /28.11.2012 г.
Определяща местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Малко Търново

Заповед № 602 / 23.11.2012 г.
Образуваща избирателни секции на територията на Община Малко Търново

powered by Suzara design studio