начало - Реализирани проекти на Община Малко Търново

Микропроект 1305 „Център за климатично лечение”
Микропроект 1306 „Хоспис за възрастни хора”
Стойност: 150 000 лв.
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Фонд за регионални инициативи към Министерство на труда и социалната политика Извършени са строително – ремонтни дейности на два от етажите на Общинска болница „Иван Башев” – гр.Малко Търново.

Ремонт на сградата на УПК – гр. Малко Търново
Стойност: 39 000 лв.


Извършени ремонтни дейности на производствените помещения от „Планинар” ЕООД, разкрити 40 работни места.

Ремонт на гробищен парк – ограждане, водопроводна мрежа и благоустрояване.
Изкърпване на основните улици на гр. Малко Търново.
Възстановяване пътя до хижа в м. Пряслопа.

Изграждане паркинг до съда .
Обща стойност: 50 000 лева
Възстановяване на общинска база в м. Ковач
Стойност: над 40 000 лв.
Изграден етнографски туристически комплекс, предлагащ богати възможности за пешеходни преходи за отдих и развлечения.
Изкърпване и ремонт на пътища:
- разклон Бръшлян - с. Бръшлян - с. Евренозово - с. Звездец - с.Евренозово - с. Близнак Стойност: 51 300 лв.
Разкрито столово хранене в СОУ „Васил Левски” на символични цени
– към момента Общината продължава да издържа ученическия стол.

Реализирани проекти през предходни периоди.


Скоро приключили проекти:

Домашен помощник

Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна
мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново

Проект-Абруцо псосв Проект CULTEMA пилотен проект Странджа