начало - Стратегия за развитие на община Малко Търново
"Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново"

Държавен фонд “Земеделие” предоставя на Община Малко Търново безвъзмездна финансова помощ , по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони ОС 3 2007- 2013г за реализация на проект: : "Рехабилитация на Градски парк, реконструкция и изграждане на улично осветление и тротоарна мрежа в град Малко Търново"

Проекта е на стойност 767 652,00 лв.
Срок за изпълнение на проекта – 30 месеца.
Дейности по проекта:
1. Рехабилитация на Градски парк;
2. Изграждане на улично осветление и мрежа в град Малко Търново"