Формуляри:

Заявление - декларация за категоризиране на място за настаняване

Заявлениe за категоризиране на заведение за хранене и развлечения 

Заявление за прекратяване на категоризация