- Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - частна общинска собственост от 2005 г до момента

- Регистър на продажбите на имоти - общинска собственост за 2021 г

 - Регистър на продажбите на имоти - общинска собственост за 2022 г