Преброяване 2021 г  

Срокът за набиране на преброители и контрольори се удължава до 16 ноември включително!

- Заявление 

- Европейски формат на автобиография /CV/

- Информация за обработка на лични данни

OBJAVA-1 OBJAVA-2   OBJAVA-3