- Заповед за определяне състава на работния екип

- План - график за подготовката, съгласуването и приемането на Плана

- Правила за работа на работната група