- Съобщение за провеждане на начална пресконференция

- Прессъобщение за проведена начална пресконференция

- Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на изготвените работни проекти

- Съобщение за провеждане на церемония "Първа копка"

- Прессъобщение за проведена церемония "Първа копка"

- Съобщение за провеждане на заключителна пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на заключителна пресконференция

- Прессъобщение за проведена заключителна пресконференция

- Съобщение за провеждане на мероприятие "Откриване на обекта"