- Резюме на проекта 

- Покана за начална пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на начална пресконференция

- Покана за заключителна пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на заключителна пресконференция