Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Проект на Наредба № 1 за обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                                           публикувано на 25 март 2016 г , 14:36 ч

Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                             публикувано на 12 ноември 2015 г , 15:48 ч

   

                    Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново    

                                                                                                                                                                                публикувано на 03 февруари 2016 г, 14:53 ч    

  Проект на Програма за развитие на туризма в община Малко Търново 2016 - 2017 година  

                                                                                                                                                                               публикувано на 04 май 2016 г, 16:20 ч   

  Проект на Допълнение в Наредбата за общинската собственост

публикувано на 01 август 2016 г, 14:40 ч

      

  Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                               публикувано на 03 август 2016 г, 08:20 ч  

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                               публикувано на 28 октомври 2016 г, 10:30 ч  

Проект на Програма за управление на отпадъци на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 г

                                                                                                                                                                              публикувано на 03  януари 2017 г, 09:30 ч  

Проект на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г

                                                                                                                                                                               публикувано на 06  февруари 2017 г, 09:14  ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре