Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 04.12.2015 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 27 ноември 2015 г, 16:40 ч 

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.12.2015 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 21 декември 2015г , 16:18 ч

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.01.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 25 януари 2016 г , 10:06 ч

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.02.2016 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 19 февруари 2016 г , 16:50 ч

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.03.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 21 март 2016 г , 16:15 ч

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.04.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 18 април 2016 г , 09:31 ч

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.05.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 13 май 2016 г , 16:31 ч

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.06.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 20 юни 2016 г , 11:30 ч

                                                                                                                                                                          изменено на 24 юни 2016 г, 13.00 ч

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.07.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 18 юли 2016 г , 16:50 ч

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 19.08.2016 г.

                                                                                                                                                                                публикувано на 15 август 2016 г , 11:00 ч

                                                                                                                                                                          изменено на 19 август 2016 г, 08:20 ч

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.09.2016 г.

                                                                                                                                                           публикувано на 20 септември 2016г, 09:30 ч                        

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.10.2016 г.

                                                                                                                                                           публикувано на 18 октомври 2016г, 15:00 ч                        

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.11.2016 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  21 ноември 2016г, 08:40 ч                        

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  13 януари 2017г, 10:20 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.02.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  20 февруари 2017г, 16:20 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.03.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  24 март 2017г, 15:30 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.04.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  21 април 2017г, 16:40 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 16.05.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  10 май 2017г, 15:43 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.05.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  25 май 2017г, 09:10 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.06.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  26 юни 2017г, 10:20 ч                        

  

Докладни записки за провеждане на  заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.07.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  24 юли 2017г, 13:50 ч 

                                                                                                                                                                        изменено на 26 юли 2017 г  11.30 ч                      

 

Докладни записки за провеждане на  заседание на Общински съвет Малко Търново на 15.09.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  11 септември 2017г, 09:25 ч 

                                                                                                                                                 изменено на 14 септември 2017г, 11:05 ч

                                                                     

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.10.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  23 октомври 2017г, 09:40 ч                        

   

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.11.2017 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  20 ноември 2017г, 13:50 ч   

                                                                                                                                                                   изменено на 21 ноември 2017 г, 14:30 ч                    

   

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 19.01.2018 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  15 януари 2018г, 16:20 ч                        

    

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 02.03.2018 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  22 февруари 2018г, 14:20 ч                        

   

Докладни записки за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.03.2018 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  28 март 2018г, 10:57 ч                        

    

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.04.2018 г.

                                                                                                                                                           публикувано на  20 април 2018г, 14:25 ч     

                                                                                                                                                                 изменено на 26 април 2018г, 15:05 ч                  

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 01.06.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на  25 май 2018г, 11:30 ч     

                                                                                                                                                                            изменено на 29 май 2018г, 11:10 ч                                      

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.07.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на  20 юли 2018г, 11:00 ч          

                                                                                                                                                                            изменено на 24 юли 2018, 15:30 ч                                   

    

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.08.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на  15  август 2018г, 15:50 ч                                            

    

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.10.2018 г.

                                                                                                                                                                 публикувано на  19 октомври 2018г, 13:26  ч   

                                                                                                                                                                       изменено на 25 октомври 2018 г, 16:10 ч                                

    

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.11.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на  26 ноември 2018г, 13:35                                          

     

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 17.12.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на  11 декември 2018г, 13:30                                         

     

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 23.01.2019 г.

                                                                                                                                                         публикувано на  17 януари 2019г, 10:10  ч      

                                                                                                                                          изменено на 21 януари 2019 г, 14:00 ч

     

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.02.2019 г.

                                                                                                                                                                             публикувано на  21 февруари 2019г, 15:20 ч                                                                                           

     

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.03.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  22 март 2019г, 16:10 ч         

                                                                                                                                                                               изменено на 26  март 2019 г,  13:30 ч                           

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.04.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  17 април 2019г, 16:20 ч     

                                                                                                                                                                              изменено на 24 април 2019 г, 09:00 ч                 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.05.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  23 май 2019г, 14:50 ч     

        

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.07.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  22 юли 2019г, 14:00 ч     

         

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 23.08.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  19 август 2019г, 15:30 ч     

                                                                                                                                                                    изменено на 23 август 2019 г, 09:00 ч

        

 

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.09.2019 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на  13 септември 2019г, 09:20 ч

                                                                                                                                                                      изменено на 17 септември 2019г, 16:30 ч