Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МАЛКО ТЪРНОВО

МАНДАТ 2023-2027 г

 

1. Постоянна комисия по бюджет и финанси

 

Председател:

Здравко Василев Василев

Членове:

Филип Атанасов Винаров
Никола Тодоров Мешков

 

2. Постоянна комисия по правни въпроси, обществен ред и сигурност

 

Председател:

Дичо Иванов Войков

Членове:

Здравко Василев Василев
Георги Желязков Бъклев

 

3. Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми, инвестиционни политики и неправителствени организации

 

Председател:

Никола Тодоров Мешков

Членове:

Милена Райчева Дренчева
Екатерина Гачева Бораджиева

 

4. Постоянна комисия по образование, култура, читалищна дейност и вероизповедания

 

Председател:

Милена Райчева Дренчева

Членове:

Екатерина Гачева Бораджиева
Стоян Георгиев Крушков

 

5. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

 

Председател:

Екатерина Гачева Бораджиева

Членове:

Никола Тодоров Мешков
Дичо Иванов Войков

  

6. Постоянна комисия за младежта и спорта

 

Председател:

Стоян Георгиев Крушков

Членове:

Андрей Тодоров Тодоров
Коста Пламенов Казаков

  

7. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни

 

Председател:

Коста Пламенов Казаков

Членове:

Андрей Тодоров Тодоров 
Георги Желязков Бъклев

  

8. Постоянна комисия по устройство на територията и общинска собственост

 

Председател:

Георги Желязков Бъклев

Членове:

Филип Атанасов Винаров
Здравко Василев Василев

  

9. Постоянна комисия по туризъм, демографска и икономическа политика

 

Председател:

Филип Атанасов Винаров

Членове:

Дичо Иванов Войков
Милена Райчева Дренчева

  

10. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси

 

Председател:

Андрей Тодоров Тодоров

Членове:

Стоян Георгиев Крушков
Коста Пламенов Казаков

 

 

 

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре