Решения, приети с протокол № 4 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.12.2007 г.

  

Решения, приети с протокол № 5 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.01.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 6 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 21.02.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 7 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.03.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 8 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.05.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 04.07.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 10 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.07.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 11 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 04.08.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 12 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 06.10.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 10.11.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 14 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.12.2008 г.

 

Решения, приети с протокол № 15 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.01.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 16 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 09.02.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 17 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.03.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.05.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.07.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.09.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.10.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 22 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.11.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 16.12.2009 г.

 

Решения, приети с протокол № 24 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.01.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 25 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.02.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 26 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.04.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 27 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.05.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 28 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.06.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 29 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.07.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 30 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.08.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 31 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.08.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 32 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.09.2010 г.

Решения, приети с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.10.2010 г.

Решения, приети с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.11.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 35 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.12.2010 г.

 

Решения, приети с протокол № 36 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.01.2011 г.

 

Решения, приети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 21.02.2011 г.

Решения, приети с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.03.2011 г.

 

Решения, приети с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.04.2011 г.

 

Решения, приети с протокол № 40 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.05.2011 г.

 

Решения, приети с протокол № 42 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 01.07.2011 г.

Решения, приети с протокол № 43 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.07.2011 г.

Решения, приети с протокол № 44 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.08.2011 г.

 

Решения, приети с протокол № 45 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.09.2011 г.

  

Решения, приети с протокол № 46 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 14.10.2011 г.