https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Наредба N1 - За обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 25 април 2016 г , 16:25 ч

  

Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища

                                                                                                                                                  публикувано на 19 септември 2013 г , 10:25 ч

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                    публикувано на 30 декември 2016 г , 11:25 ч

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО

                                                                                                                                                     публикувано на 30 декември 2016 г , 11:35 ч

 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

                                                                                                                                                 публикувано на 18 декември 2015 г , 15:25 ч

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново

Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново

  

                                                        Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново                                                      

 

                                   Наредба № 9 за морално стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община Малко Търново     

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

Наредба за търгове и конкурси

Наредба за Общинскатa собственост

                                                                                                                                                                 публикувано на 01 септември 2016 г , 11:30 ч

 

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 19 септември 2016 г , 13:20 ч

  

 

 Правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Малко Търново.

                                                                                                                                                                    публикувано на 10 август 2017 г , 10:45 ч

  

 

                                                     

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре