Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Наредба N1 - За обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 25 април 2016 г , 16:25 ч

  

Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                    публикувано на 30 декември 2016 г , 11:25 ч

 

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО

                                                                                                                                                     публикувано на 30 декември 2016 г , 11:35 ч

 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново

Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

Наредба за търгове и конкурси

Наредба за Общинскатa собственост

                                                                                                                                                                 публикувано на 01 септември 2016 г , 11:30 ч

 

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 19 септември 2016 г , 13:20 ч

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре