- Съобщение за провеждане на пресконференция

                                                                                                                                                                  публикувано на 30 октомври 2018 г, 09:30 ч

 

 

 

 

 

- Покана за провеждане на информационна среща

                                                                                                                                                                  публикувано на 20 февруари 2019 г, 15:00 ч