- Покана за провеждане на начална пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на начална преконференция

- Прессъобщение за проведена начална пресконференция

- Покана за провеждане на официална церемония "Първа копка"

- Прессъобщение за провеждане на официална церемония "Първа копка"

- Обобщен материал за проведена церемония "Първа копка"

- Покана за провеждане на заключителна пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на заключителна пресконференция