Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

ISO 9001

iso

 

Община Малко Търново притежава сертификат за управление на качеството на услугите за гражданите ISO 9001:2008
Дата на издаване:11 март 2013г.
Валиден до:10 Март 2016г.
Сертификат № BG19804Q


Д Е К Л А Р А Ц И Я
НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МАЛКО ТЪРНОВО
ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО


Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛКО ТЪРНОВО приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на система за управление на качеството, съответстваща на международнитя стандарт ISO 9001:2008, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на общинска администрация и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.
Основна цел на политиката по качеството, е осигуряване съответствието на предоставяните от общинска администрация административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните органи, гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и стремеж към повишаване качеството на живот на населението, спазвайки всички нормативни изисквания.
Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги.
Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за Общинска администрация Малко Търново


С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА
slkh


Системата за управление на Общинска администрация Малко Търново е описана в Наръчника по качеството, процедурите към него и е адекватна на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.
Основната политика по качеството, Наръчникът и всички документирани процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в Общинска администрация Малко Търново
В качеството си на КМЕТ на Община Малко Търново поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаната политика.


Кмет на Община Малко Търново
Илиян Янчев

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре