Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

Почистване, корекция на река Младежка и укрепване на левия и бряг в с. Младежко  МИГ-ЛИДЕР

проект по ОС 3   проект заберновопроект граматиково проект Петрова Нива

проект Петрова Нива Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ - ЕООД  град Малко Търново” с цел преструктиране в „Медицински център

Подобряване на устойчивото и икономическо развитие на гранични общини чрез осигуряването на достъпна инфраструктура и подобряване на населените местаПРОЕКТ : „Създаване на Звено за услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж”в община Малко Търново”

 iipgr.jpg ПРОЕКТ : „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Малко Търново”

Подобряване на устойчивото и икономическо развитие на гранични общини чрез осигуряването на достъпна инфраструктура и подобряване на населените места opac2222

 Проект tgs2014

 

 iipgr.jpg nezavisimjivot

Микропроект 1305 „Център за климатично лечение”
Микропроект 1306 „Хоспис за възрастни хора”
Стойност: 150 000 лв.
Проектът е спечелен от Община Малко Търново пред Фонд за регионални инициативи към Министерство на труда и социалната политика Извършени са строително – ремонтни дейности на два от етажите на Общинска болница „Иван Башев” – гр.Малко Търново.

Ремонт на сградата на УПК – гр. Малко Търново
Стойност: 39 000 лв.


Извършени ремонтни дейности на производствените помещения от „Планинар” ЕООД, разкрити 40 работни места.
Ремонт на гробищен парк – ограждане, водопроводна мрежа и благоустрояване.
Изкърпване на основните улици на гр. Малко Търново.
Възстановяване пътя до хижа в м. Пряслопа.

Изграждане паркинг до съда .
Обща стойност: 50 000 лева
Възстановяване на общинска база в м. Ковач
Стойност: над 40 000 лв.
Изграден етнографски туристически комплекс, предлагащ богати възможности за пешеходни преходи за отдих и развлечения.
Изкърпване и ремонт на пътища:
- разклон Бръшлян - с. Бръшлян - с. Евренозово - с. Звездец - с.Евренозово - с. Близнак Стойност: 51 300 лв.
Разкрито столово хранене в СОУ „Васил Левски” на символични цени
– към момента Общината продължава да издържа ученическия стол.

Реализирани проекти през предходни периоди.

Скоро приключили проекти:

Домашен помощник
Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре