БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

 

- Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Малко Търново за 2022 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 21 март 2022 г, 14:55 ч

- Бланка за изпращане на мнения

- Доклад за приемане на бюджета на Община Малко Търново за 2022 г

- Бюджет 2022 година

 

- Отчет за месец Януари 2022 г

                                                                                                                                                                                публикувано на 23 февруари 2022 г, 16:15 ч

- Отчет за месец Февруари 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 18 март 2022 г, 14:30 ч

- Отчет за месец Март 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 15 април 2022 г, 10:10 ч

- Отчет за първо тримесечие на 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 28 април 2022 г, 14:40 ч

- Отчет за месец април 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 19 май 2022 г, 15:00 ч

- Приет Бюджет 2022 г 

                                                                                                                                                                                   публикувано на 26 април 2022 г, 13:20 ч

- Отчет за месец Юни 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 18 юли 2022 г, 16:40 ч

- Отчет за второ тримесечие на 2022 г

                                                                                                                                                                                   публикувано на 28 юли 2022 г, 16:00 ч

- Отчет за месец Юли 2022 г

                                                                                                                                                                              публикувано на 15 август 2022 г, 15:45 ч

- Отчет за месец Септември 2022 г 

                                                                                                                                                                      публикувано на 17 октомври 2022 г, 14:20 ч

- Отчет за трето тримесечие на 2022 г

                                                                                                                                                                            публикувано на 27 октомври 2022 г, 11:10  ч