БЮДЖЕТ 2021 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 07.01.2021 г; 16:00 ч 

- Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Малко Търново за 2021 г

- Бланка за изпращане на мнения 

- Доклад за приемане на бюджета на Община Малко Търново за 2021 г

- Приложения 

- Бюджет 2021 г

                                                                                                                                                                                     публикувано на 05.02.2021 г; 16:30 ч   

- Отчет за месец Януари 2021 г 

                                                                                                                                                                                        публикувано на 12.02.2021 г; 15:30 ч   

- Отчет за месец Февруари 2021 г     

                                                                                                                                                                                        публикувано на 15.03.2021 г; 16:20 ч       

- Отчет за месец Март 2021 г     

                                                                                                                                                                                        публикувано на 19.04.2021 г; 09:30 ч   

- Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021 година

                                                                                                                                                                                        публикувано на 27.04.2021 г; 14:00 ч 

- Отчет за месец Април 2021 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 18.05.2021 г; 10:30 ч

Отчет за месец Май 2021 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 11.06.2021 г, 11:30 ч

- Отчет за месец Юни 2021 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 15.07.2021 г, 16:30 ч

- Тримесечни отчети за второ тримесечие на 2021 г

- Отчет за месец Юли 2021 г                                                                                                                                   публикувано на 20.08.2021 г, 14:30 ч 

 - Отчет за месец Август 2021 г

                                                                                                                                                                                      публикувано на 15.09.2021 г, 15:00 ч

- Отчет за месец Септември

                                                                                                                                                                                     публикувано на 18.10.2021 г, 10:00 ч

- Тримесечни отчети за трето тримесечие на 2021 г

                                                                                                                                                                                      публикувано на 18.09.2021 г, 15:30 ч

- Отчет за месец Октомври 2021 г

                                                                                                                                                                                       публикувано на 18.10.2021 г, 15:30 ч

- Отчет за месец Ноември 2021 г 

                                                                                                                                                                                       публикувано на 17.11.2021 г, 11:15 ч

- Отчет за месец Декември 2021 г

                                                                                                                                                                                        публикувано на 14.01.2022 г, 16:15 ч

- Тримесечни отчети за четвърто тримесечие на 2021 г

                                                                                                                                                                                      публикувано на 24.02.2022 г, 10:00 ч