БЮДЖЕТ 2020 г

- Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет                                                                                      

                                                                                                                                                             публикувано на 03 януари 2020 г, 11:30 ч

- Бланка за изпращане на предложения за включване в бюджет 2020 г                                                               

                                                                                                                                                             публикувано на 03 януари 2020 г, 11:30 ч

- Приложения                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                             публикувано на 03 януари 2020 г, 11:30 ч

- Бюджет 2020 г

                                                                                                                                                             публикувано на 20 януари 2020 г, 09.50 ч

- Отчет за месец Януари 2020 г

                                                                                                                                                             публикувано на 07 февруари 2020 г, 14:50 ч

 

- Отчет за месец Март 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 16 април 2020 г, 11:55 ч

- Тримесечни отчети за първо тримесечие на 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 27 април 2020 г, 10:00 ч

 

- Отчет за месец Юни 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 20 юли 2020 г, 14:45 ч

- Тримесечни отчети за второ тримесечие на 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 22 юли 2020 г, 13:50 ч

 

- Отчет за месец Юли 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 12 август 2020 г, 10:50 ч

- Отчет за месец Август 2020 г

                                                                                                                                                               публикувано на 16 септември 2020 г, 09:40 ч