- Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на община Малко Търново за 2019 година

                                                                                                                                                    публикувано на 21 декември 2018 г, 11:20 ч

- Проект на бюджет 2019 година

                                                                                                                                                    публикувано на 21 декември 2018 г, 11:22 ч

- Презентация на проект на бюджет 2019 година

                                                                                                                                                    публикувано на 21 декември 2018 г, 11:22 ч

- Бланка за изпращане на предложения за бюджет 2019 г

                                                                                                                                                    публикувано на 21 декември 2018 г, 11:24 ч

- Бюджет 2019 година

                                                                                                                                                    публикувано на 01 февруари 2019 г, 13:10 ч

Отчет за месец Януари 2019 г

                                                                                                                                                     публикувано на 15 февруари 2019 г, 14:20 ч

Отчет за месец Март 2019 г

                                                                                                                                                     публикувано на 15 април 2019 г, 15:00  ч

Отчет за месец Април 2019 г

                                                                                                                                                     публикувано на 13 май 2019 г, 16:30 ч

Отчет за месец Май 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 13 юни 2019 г, 10:20 ч

Отчет за месец Юни 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 12 юли 2019 г, 13:30 ч

Тримесечни отчети за второ тримесечие на 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 24 юли 2019 г, 09:20 ч

Оборотна ведомост за второ тримесечие на 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 12 август 2019 г, 15:00 ч

Отчет за месец Юли 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 12 август 2019 г, 15:30 ч

Отчет за месец Септември 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 14 октомври 2019 г, 14:55 ч

Тримесечни отчети за трето тримесечие на 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 29 октомври 2019 г, 08:40 ч

Отчет за месец Октомври 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 08 ноември 2019 г, 10:00 ч

Отчет за месец Ноември 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 12 декември 2019 г, 13:30 ч

Отчет на месец Декември 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 24 януари 2020 г, 14:30 ч

Отчет за четвърто тримесечие на 2019 г

                                                                                                                                                      публикувано на 21 февруари 2020 г, 14:50 ч