- Уведомление за инвестиционно предложение 

- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2/

- Прессъобщение за представяне на проекта

- Покана за провеждане на встъпителна пресконференция

- Прессъобщение за провеждане на встъпителна пресконференция