Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.