О Б Я В А

Министерство на отбраната набира кандидати, мъже и жени, за приемане на служба във военно поделение 48940-Бургас (Лозово).