Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 18.10.2019 г от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отстъпване право на строеж за построяване на гараж, по кадастралната карта на гр. Малко Търново.