О Б Я В А

Министерство на отбраната на Република България набира кандидати, мъже и жени, за приемане на служба във военни формирования на Българската армия.