Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.03.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 039034 в землището на село Бяла вода, за разполагане на пчелни кошери.