Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ „Васил Левски".