С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 28.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС " ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми, както следва:

ВЪВ ВТОРНИК,СРЯДА,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
гр. Бургас – гр. Малко Търново с часове на тръгване от гр. Бургас : в 8.00 часа и в 14.00 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 9.30 часа и в 16.30 часа.

В ПОНЕДЕЛНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК:
гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.

 

Телефон за връзка: 05952/3184

От ръководството
на Община Малко Търново