Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределяне на масивите за стопанската 2020/2021 година