Уважаеми съграждани, във връзка с изискването на чл. 19, ал. 3, т. 7 и т. 11 от Закона за управление на отпадъците в периода 7-18.09.2020 г. Община Малко Търново организира събирането и извозването на масово разпространени отпадъци, едрогабаритни отпадъци, вкл. бяла и черна техника, от всички населени места на общината.