https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

               qniovden2018

 

Съобщения

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите лица и общественост, че в деловодството на Общинска администраиця е постъпило инвестиционно намерение за създаване на "Пчелин от 150 кошера" в имот с идентификатор 46663.83.42, землище Малко Търново, местност "Тагарово".

Прочети повече

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 01.06.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета".

Прочети повече

Военно окръжие – Бургас на основание заповеди на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба.

Прочети повече

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 15.05.2018 от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на село Стоилово.

Прочети повече

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 17.05.2018 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегилиран поземлен имот VI в квартал 9 по плана на село Евренозово.

Прочети повече

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37 "и", АЛ. 6 и АЛ. 7 от ЗСПЗЗ

Прочети повече

Инвестиционно предложение на Община Малко Търново 

Община Малко Търново съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява инвестиционно предложение за ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа в Oбщина Малко Търново, етап І: Град Малко Търново /Главен клон І по улиците: „Александър Стамболийски“, „Княз Борис І“ и „Петко Напетов“.

На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се забранява пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Прочети повече

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

opprogram

banermdt

iLoveBulgaria

logobg

OUP

baner-MDT-200x110

android

embl2017

emblotchet2016

embl2018

emblotchet2017

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре