Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

      prodajbakashti20                                               

 

Съобщения

Община Малко Търново уведомява ЛЮБОМИР БОРИСОВ ЕВТИМОВ, че е издадена заповед № ЗК-403/01.09.2021 г относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46663.501.519 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ X - 519, кв. 49 по регулационния план на гр. Малко Търново. 

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява ЕВЕЛИНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА, че е издадена заповед № ЗК-403/01.09.2021 г, относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 46663.501.519 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ X - 519, кв. 49 по регулационния план на гр. Малко Търново.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен. 

Община Малко Търново уведомява заинтересованите страни, че обявява прием на заявления от кандидати за следните свободни длъжности по проект "Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания, предоставяне на услугата Център за грижа за лица с умствена изостаналост в община Малко Търново" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Бюджетна линия - „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги", Договор БФП № BG05M9OP001-2.090-0002-C01. 

Повече информация за свободните длъжности и заявление за кандидатстване може да намерите ТУК.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 14 НОЕМВРИ 2021г., ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.

КРАЕН СРОК – 30.10.2021г.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.09.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Прочети повече

Община Малко Търново, уведомява ГЕОРГИ БАГОЕВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Прочети повече

Община Малко Търново, уведомява ПЕТКО РАЙКОВ КАЛОЯНОВ, че е издадена заповед № ЗК-366/11.08.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПЗ за ПИ 17693.52.48 по КК на м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково.

Прочети повече

Община Малко Търново в качеството си на Партньор по Проект „Приеми ме 2015" финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще продължи да предоставя „Приемна грижа" и през 2022 год.

Прочети повече

Община Малко Търново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 23.06.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за:


1. потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
2. заемане на длъжност „Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
Допълнителна информация за новата социална услуга можете да намерите на следния линк http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/uslugi/2019-10-09-07-10-14/asistentska-podkrepa. Там ще се запознаете с условията за кандидатстване и ще можете да изтеглите образците на заявлението и декларацията.

За допълнителна информация можете да позвъните на тел. 05952 / 3536 - г-жа Катерина Войкова, Директор на ДЦПЛУ М.Търново.

 

 

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

nestle2021

parlament21

EOP20

PIRO21

prebroqvane21

covid19

iLoveBulgaria

banermdt

baner-MDT-200x110

OUP

embl2021

embl2020

android

embl2019

embl2018

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре