https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

          prodajbakashti20     postercovid202             

                                                  

                                                     

                                        

 

Съобщения

Допълнение към Заповед № 23/02.02.2021 г относно забраната на паша на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

Прочети повече

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2021 г – 31.10.2021 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

Прочети повече

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-102/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VII-23 и УПИ IX-23, квартал 12 по плана на с. Младежко.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-104/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот II-66,67 в квартал 18 по плана на с. Визица.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-103/25.03.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III-233 и УПИ IV-234, квартал 12 по плана на с. Стоилово.

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Созопол, уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни.

Прочети повече

Дирекция "Бюро по труда" - гр. Созопол, уведомява безработните лица, че към март 2021 г разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки.

Прочети повече

ДО 

ДОНЧО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

 

Община Малко Търново, уведомява заинтересованото лице, че е издадeн протокол от 18.02.2021 г, относно състоянието на масивна жилищна сграда. С пълния текст на съобщението може да се запознаете в прикачения файл.

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 28.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС " ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми, както следва:

ВЪВ ВТОРНИК,СРЯДА,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
гр. Бургас – гр. Малко Търново с часове на тръгване от гр. Бургас : в 8.00 часа и в 14.00 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 9.30 часа и в 16.30 часа.

В ПОНЕДЕЛНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК:
гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.

 

Телефон за връзка: 05952/3184

От ръководството
на Община Малко Търново

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

EOP20

prebroqvane21

parlament21

embl2015

embl2016

embl2017

covid19

opprogram-3

baner-MDT-200x110

banermdt

iLoveBulgaria

OUP

android

embl2018

embl2019

embl2020

embl2021

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре