106 години от Освобождението на Малко Търново

25.10.2019 год.