107 години от Освобождението на Малко Търново

25.10.2020 год.