Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

Извършване на одит по проект: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Малко Търново"

Договор №BG161PO001/5-03/2013/031, финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г. По приоритетна ос 5 "Техническа помощ, операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG161PO001/5-03/2013

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor_1.pdf)Договор с приложения[ ]10270 КБ30-09-2014 01:56
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie.pdf)Допълнително споразумение № 1[ ]2040 КБ11-09-2015 14:12

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре