ПП-2016-1/15.01.2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :
„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Малко Търново по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Застраховка на автомобилите собственост на Община Малко Търново: Застраховка „Гражданска отговорност", Застраховка „Злополука на местата" и Застраховка „Автокаско"; Обособена позиция №2: Застраховка „Имущество" на сгради публична общинска собственост съгласно чл.9, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост; Обособена позиция №3: Застраховка на обекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013; Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука" на лица полагащи обществено полезен труд на територията на Община Малко Търново".


Идентификационен номер: 9049635
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 28.01.2016 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (publicha pokana.pdf)Публична покана[ ]3835 КБ15-01-2016 10:01
Свали този файл (dokumentazia.doc)Документация[ ]317 КБ15-01-2016 10:01
Свали този файл (tehnicheska spesificacia.pdf)Техническа спецификация[ ]8184 КБ15-01-2016 10:01
Свали този файл (predstavene_u4astnika.obr1.doc)Представяне на участник - Образец 1[ ]61 КБ15-01-2016 10:02
Свали този файл (tehnichesko predlojenie_Obrazec_ 2.1.doc)Техническо предложение - Образец 2.1[ ]76 КБ15-01-2016 10:02
Свали този файл (tehnichesko predlojenie _Obrazec_ 2.2.doc)Техническо предложение - Образец 2.2[ ]62 КБ15-01-2016 10:02
Свали този файл (tehnichesko predlojenie _Obrazec_ 2.3.doc)Техническо предложение - Образец 2.3[ ]62 КБ15-01-2016 10:03
Свали този файл (tehnichesko predlojenie _Obrazec_ 2.4.doc)Техническо предложение - Образец 2.4[ ]64 КБ15-01-2016 10:03
Свали този файл (cenovo predlojenie 3.1.doc)Ценово предложение - Образец 3.1[ ]107 КБ15-01-2016 10:04
Свали този файл (cenovo predlojenie 3.2.doc)Ценово предложение - Образец 3.2[ ]127 КБ15-01-2016 10:04
Свали този файл (cenovo predlojenie 3.3.doc)Ценово предложение - Образец 3.3[ ]60 КБ15-01-2016 10:04
Свали този файл (cenovo predlojenie 3.4.doc)Ценово предложение - Образец 3.4[ ]92 КБ15-01-2016 10:04
Свали този файл (dekl. po 4l.56, al.1, t.12 .doc)Декларация по чл. 56, ал. 1 , т. 12 - Образец 4[ ]44 КБ15-01-2016 10:05
Свали този файл (Proekt na Dogovor_obos.poz.1.doc)Проект на договор - ОП 1[ ]97 КБ15-01-2016 10:05
Свали този файл (Proekt na Dogovor obos.poz.2.doc)Проект на договор - ОП 2[ ]75 КБ15-01-2016 10:05
Свали този файл (Dogovor Sastrahovka_obos.poz.3.doc)Проект на договор - ОП 3[ ]78 КБ15-01-2016 10:05
Свали този файл (Proekt na Dogovor obos.poz.4.doc)Проект на договор - ОП 4[ ]75 КБ15-01-2016 10:06
Свали този файл (pismeni raziasnenia.pdf)Разяснения[ ]1283 КБ19-01-2016 10:57
Свали този файл (protokol.pdf)Протокол[ ]7777 КБ11-02-2016 16:24
Свали този файл (dogovor OP 1.pdf)Договор с приложения по ОП 1[ ]38415 КБ25-02-2016 10:59
Свали този файл (dogovor OP 2.pdf)Договор с приложения по ОП 2[ ]24115 КБ25-02-2016 11:00
Свали този файл (dogovor OP 3.pdf)Договор с приложения по ОП 3[ ]21698 КБ25-02-2016 11:03
Свали този файл (dogovor OP 4.pdf)Договор с приложения по ОП 4[ ]13860 КБ25-02-2016 13:46
Свали този файл (91-00-128.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]633 КБ11-03-2016 08:57
Свали този файл (91-00-129.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]610 КБ11-03-2016 08:58
Свали този файл (91-00-195.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 4[ ]586 КБ14-04-2016 09:23
Свали този файл (91-00-259.pdf)Информация сключен договор по ОП 4[ ]620 КБ02-06-2016 09:53