ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез публична покана с № 9044965

ОБЕКТ:

ДОСТАВКА

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКите ГРАДИНи В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“

Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 26.08.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана

- Документация;

- Приложения - Образци.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (ЗК-347.pdf)Заповед[ ]490 КБ18-08-2015 13:21
Свали този файл (Publichna_pokana.pdf)Публична покана[ ]119 КБ18-08-2015 13:21
Свали този файл (Dokumentacia.pdf)Документация[ ]343 КБ18-08-2015 13:22
Свали този файл (Obrazci.doc)Приложения - образци[ ]272 КБ18-08-2015 13:22
Свали този файл (ЗК-364.pdf)Заповед за назначаване на комисия[ ]586 КБ27-08-2015 16:58
Свали този файл (PROTOKOL_DOSTAVKA_DETSKA.pdf)Протокол[ ]286 КБ10-09-2015 15:01
Свали този файл (dogovor-obzavejdane.pdf)Договор [ ]26111 КБ01-10-2015 09:28